Exclusive On Demand Demo

Live Production: NDI-native & Cloud-first Demo by Vizrt APAC

Video on demand

 

Sản xuất trực tiếp: NDI-native & Cloud-first

Hiểu rõ về hệ thống sản xuất trực tiếp từ đầu tới cuối của Vizrt trên đám mây:

  • Dễ dàng triển khai dựa trên AWS, Azure và Google.
  • Thúc đẩy sản xuất tốt nhất có thể với nhóm của bạn ở bất kỳ đâu và các tín hiệu nguồn ở mọi nơi.
  • Quy trình sản xuất hoàn toàn trên đám mây, từ đầu vào đến đầu ra.
  • Truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh và dữ liệu thông qua NDI.
  • Âm thanh trên IP tích hợp với các hệ thống âm thanh kỹ thuật số