Exclusive On Demand Demo

Vizrt Production Control: Automation - Điều khiển sản xuất – Tự động hoá

Tìm hiểu các tính năng phổ biến nhất của Giải pháp Tự động hóa Vizrt.

 

             

 

  • Giải pháp tự động hoá trường quay của Vizrt sẽ giải quyết các vấn đề phức tạp của các bản tin trực tiếp theo kế hoạch cũng như không theo kế hoạch, hoặc các chương trình truyền hình khác.
  • Điều khiển bất kỳ thiết bị nào trong trường quay, làm việc từ mọi nơi, tự động hoá để giảm số lượng các sự cố
  • khả năng tạo nhiều nội dung hơn, với ít lỗi hơn.
  • Bao gồm các quy trình làm việc với IP khác nhau hỗ trợ giải pháp này.