Exclusive On Demand Demo

Unreal Engine and Viz Engine in XR Set Demo by Vizrt APAC

Video on demand

 

Sự kết hợp của Viz Engine và Unreal Engine trong XR Set

Tìm hiểu cách mà bạn sẽ sử dụng một quy trình làm việc với đồ hoạ thống nhất

  • Lựa chọn hệ thống kết xuất đồ hoạ mà bạn muốn để có đồ hoạ tốt nhất
  • Fusion, giải pháp kết xuất đồ hoạ chuyên dụng cho truyền hình, cho phép sử dụng kỹ thuật PBR (physical-based rendering – kết xuất dựa trên vật lý) để có kết quả và hiệu suất vượt trội.
  • Unreal Engine để kết hợp liền mạch các đối tượng của Vizrt và Unreal trong cùng một trường quay – như một thành phần trong quy trình làm việc của Viz, cải thiện hiệu năng tương tác, chẳng hạn như đồng bộ chiều sâu cảnh giữa Viz Engine và Unreal Engine, đồng thời chia sẻ các thuộc tính đặt trước của cảnh.